Små detaljer är av stor betydelse och speciellt seglets infästningsanordningar är avgörande för ett segels höga kvalitet. Bildgalleriet innehåller våra typiska lösningar.