Sprayhoods, sittbrunnskapell, Lazy Jack kapell, bomkapell, vindskydd och förstagskapell hör till de typiska kapellen på en segelbåt.